Category Archives: Konfiguracja VPN

VPN Windows 10

Instrukcja konfiguracji VPN dla systemu Windows 10

Wejdź w Menu Start a następnie w Settings (Ustawienia) – (A)

Wybierz Network and Internet (Sieć i Internet) – (B)

Wybierz zakładkę VPN – (C) a następnie Add a VPN Connection (Dodaj połączenie VPN) – (D)

Uzupełnij następujące pola:

– VPN Provider – wybierz Windows (bulit in) – Windows (wbudowany) – (E) – Connection Name (Nazwa połączenia) – dowolna nazwa np. VPN Poland – (F) – Server name or address (Nazwa lub adres serwera) – adres serwera VPN otrzymany na e-mail – (G) – VPN Type (Typ VPN) – należy wybrać Point to Point Tunelling Protocol (PPTP) – (H) – Type of sign in info (Sposób logowania) – User name and password – (I) – User name (Login) – należy wpisać login otrzymany na e-mail – (J) – Password (Hasło) – należy wpisać hasło otrzymane na e-mail – (K)

Opcjonalnie można ustawić zapamiętywanie hasła (Remember my sign-in info) zaznaczając opcję – (L)

Na koniec należy nacisnąć przycisk Zapisz (Save) – (M)

Po zapisaniu konfiguracji można połączyć się naciskając przycisk Connect (Połącz) – (N)

Aby zakończyć dostęp wystarczy nacisnąć przycisk Disconnect.

Alternatywną metodą uzyskania połączenia jest naciśnięcie ikony sieci i wybrania połączenia. Po zakończeniu w ten sam sposób można rozłączyć się z siecią VPN.

Aby utworzyć skrót na pulpicie należy wejść w Menu – Settings (Ustawienia) – Network i Internet (Sieć i Internet) a następnie wybrać Change adapter options (Zmień opcje karty sieciowej)

Następnie prawym klawiszem myszy należy wybrać ikonę połączenia sieciowego np. VPN Poland i z menu kontekstowego wybrać Create Shortcut (Utwórz skrót)

Na propozycję utworzenie skrótu na pulpicie należy nacisnąć Yes (Tak)

W tej chwili na pulpicie powinna pojawić się ikona skrótu

Dostęp w opcji ze skrótem można uruchomić klikając lewym klawiszem myszy lub prawy klawiszem a następnie wybierając Connect (Połącz) lub przy rozłączaniu Disconnect (Rozłącz)

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

Odblokowanie VPN Pass Through na routerze

1. Przykład odblokowania dostępu VPN na routerze Wi-Fi Linksys

2. Przykład odblokowania dostępu VPN na routerze Wi-Fi Tp Link

3. Przykład odblokowania dostępu VPN na routerze Wi-Fi NetGear

4. Przykład odblokowania dostępu VPN na routerze Wi-Fi Dlink

5. Przykład odblokowania dostępu VPN na routerze Wi-Fi Dd Wrt

6. Instrukcja odblokowania dostępu VPN dla pozostałych routerów/modemów Wi-Fi

Virgin Super Hub (Router/Modem) – wersja 1 Virgin Super Hub (Router/Modem) – wersja 2 Ubee Asus Draytek Thompson Motorola Buffalo

Jeżeli masz problem z odblokowaniem routera napisz do nas wypełniając poniższy formularz.

Adres email rejestracji

Producent i typ routera/modemu oraz system operacyjny Twojego urządzenia ( Windows, Mac Os, Android etc.)

Read More

VPN Windows 8

Instrukcja konfiguracji VPN dla systemu Windows 8

Wejdź w Menu Start i wybierz Panel Sterowania (A) a następnie Wyświetl stan sieci i zadania (B)

Wybierz Skonfiguruj nowe połączenie lub nowa sieć (C) Naciśnij Połącz z miejscem pracy (D) a następnie Dalej (E) Kliknij na Użyj mojego połączenia internetowego (VPN) (F) Uzupełnij następujące pola: Adres internetowy (G) – nazwę serwera VPN ( Otrzymanego na e-mail) Nazwa miejsca docelowego (H) – dowolną nazwę połączenia np. VPN Poland Zaznacz Zapamiętaj moje poświadczenia (I) i naciśnij Utwórz (J)

Zmień ustawienia karty sieciowej (K) ( kolumna po lewej stronie w Centrum sieci i udostępniania) Zaznacz utworzoną ikonę VPN Poland (L) i prawym klikając prawym klawiszem myszy na zaznaczeniu wybierz Właściwości (M)

W oknie Właściwości, które się pojawi wybierz zakładkę Zabezpieczenia (N).

W polu Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN) (O) wybierz Protokół PPTP – Point to Point Tunneling Protocol lub Dla większej stabilności (video/strony WWW) z listy Typ wirtualnej sieci prywatnej(VPN) (O) wybierz Protokół L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec) następnie wejdź w Ustawienia Zaawansowane i wpisz w Użyj klucza wstępnego do uwierzytelniania frazę: vpnpoland W polu Szyfrowanie danych na Opcjonalne szyfrowanie (P) wybierz połącz, nawet jeśli bez szyfrowania) i zatwierdź OK (R) W połączeniach sieciowych prawym klawiszem myszy zaznacz ikonę VPN Poland (S) i wybierz Utwórz skrót (T) Potwierdź naciskając Tak (U)

Na Pulpicie powinna wtedy pojawić się ikona VPN Poland – skrót (V)

Kliknij ikonę VPN Poland – skrót (W)

Uzupełnij dane do logowania: Login (X) – Twój login (Otrzymany na e-mail) Hasło (Y)– Twoje hasło (Otrzymane na e-mail) i naciśnij OK (Z)

Po połączeniu pojawi się informacja VPN Poland – Połączono

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN Windows Vista

Instrukcja konfiguracji VPN dla systemu Windows Vista

Otwórz Menu Start (A) a następnie Połącz z (B)

Gdy wyświetli się okno wybierz Skonfiguruj połączenie lub sieć (C) i naciśnij Połącz (D)

Następnie wybierz Połącz z miejscem pracy (E) i naciśnij Dalej (F)

Wybierz Użyj mojego połączenia internetowego (VPN) (G) Uzupełnij pola: Adres internetowy (H) – wpisując nazwę serwera VPN (Otrzymaną na e-mail) Nazwa miejsca docelowego (I) – wpisując dowolną nazwę połączenia np. VPNPoland

Naciśnij przycisk Dalej (J)

W oknie logowania wpisz: Nazwa użytkownika (K) – Twój login (Otrzymany na e-mail) Hasło (L) – Twoje hasło (Otrzymane na e-mail) Zaznacz opcję Pokaż znaki (M) i Zapamiętaj hasło (N), jeśli chcesz aby Twoje hasło zostało zapamiętane.

i naciśnij Utwórz (O)

Po utworzeniu połączenia naciśnij przycisk Połącz (P).

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN Ipad Tablet

Instrukcja konfiguracji VPN w tablecie Apple iPad

Wejdź w Ustawienia (A)

Następnie Ogólne (B) a następnie zakładka VPN (C)

Wybierz Dodaj konfigurację VPN (D)

Wybierz zakładkę połączenie wybierając L2TP (E)

Następnie uzupełnij pola wpisując:

Opis (F) – Dowolną Nazwę połączenia np. VPNPoland Serwer (G) – Nazwę serwera VPN (Otrzymaną na e-mail) Konto  (H) – Login (Otrzymany na e-mail) Hasło (I) – Hasło (Otrzymane na e-mail) Hasło wspólne/współdzielone/secret (J) – należy wpisać frazę: vpnpoland

Zaznacz Wysyłaj wszystko (K) i zapisać

Połącz z VPNPoland naciskając suwak (L)

Gdy pojawi się Status – Połączono i w lewym górnym rogu pojawi się znaczek kluczyka połączenie będzie nawiązane

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN Mac OSX

Instrukcja konfiguracji VPN w komputerze Apple Mac OS

Wybierz Preferencje systemowe (A)

Wybierz Internet i połączenia bezprzewodowe lub Sieć (B)

Dodaj nowe połączenie sieciowe klikając na + (C)

Z zakładki Interface: wybierz VPN (D) Z zakładki Typ VPN: (E) wybierz L2TP przez IPSec Wpisz nazwę połączenia np. VPN (L2TP) (F) Naciśnij Utwórz (G)

Uzupełnij dane wpisując:

Adres serwera (H) – Nazwę serwera (Otrzymany na e-mail) Nazwa konta (I) – Login (Otrzymany na e-mail)

Następnie naciśnij Ustawienia uwierzytelniania (J)

Uzupełnij dane Uwierzytelnienie użytkownika – wybierając autoryzację hasłem   W polu Hasło (K) – wpisz hasło (Otrzymane na e-mail) Wspólne hasło (L) – wpisz frazę: vpnpoland Naciśnij OK (M)

Wybierz opcję Pokazuj status VPN na pasku (N)

Naciśnij przycisk Zaawansowane (O) i zatwierdź naciskając Zastosuj (P)  

W Ustawieniach Zaawansowanych (O) wybierz Opcje sesji i zaznacz Kieruj cały ruch przez połączenie VPN (R) oraz Używaj rejestrowania szczegółowego (S) i naciśnij OK (T)

Zatwierdź naciskając Zastosuj i Połącz

Jeśli połączenie będzie poprawne pojawi status Połączono

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN IPhone Telefon

Instrukcja konfiguracji VPN w telefonie Apple iPhone/IPad

Wejdź w Ustawienia (A)

Następnie Ogólne (B) a następnie zakładka VPN (C)

Wybierz Dodaj konfigurację VPN (D)

Wybierz zakładkę połączenie wybierając L2TP (E)

Następnie uzupełnij pola wpisując:

Opis (F) – Dowolną Nazwę połączenia np. VPNPoland Serwer (G) – Nazwę serwera VPN (Otrzymaną na e-mail) Konto  (H) – Login (Otrzymany na e-mail) Hasło (I) – Hasło (Otrzymane na e-mail) Hasło wspólne/współdzielone/secret (J) – należy wpisać frazę: vpnpoland

Zaznacz Wysyłaj wszystko (K) i zapisać

Połącz z VPNPoland naciskając suwak (L)

Gdy pojawi się Status – Połączono i w lewym górnym rogu pojawi się znaczek kluczyka połączenie będzie nawiązane

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN Windows 7

Instrukcja konfiguracji VPN dla systemu Windows 7

Uruchom Menu Start (A) a następnie wejdź w Panel Sterowania (B) Wybierz Centrum sieci i udostępniania (C) Wejdź w opcję Skonfiguruj nowe połączenie lub nową sieć (D) Wybierz Połącz z miejscem pracy (E) a następnie Dalej (F) Wybierz opcję Użyj mojego połączenia internetowego (VPN) (G)

Uzupełnij pola: Adres internetowy (H) – wpisując nazwę serwera VPN (Otrzymaną na e-mail) Nazwa miejsca docelowego (I) – wpisując nazwę połączenia np. VPNPoland

Następnie zaznacz opcję Nie łącz teraz; tylko skonfiguruj… (J) i naciśnij Dalej (K)

Uzupełnij pola: Nazwa użytkownika (L) – wpisując login ( Otrzymany na e-mail) Hasło (M) – wpisując hasło ( Otrzymane na e-mail)

Zaznacz opcję Zapamiętaj hasło (N) i naciśnij Utwórz (O)

Następnie Wybierz Zmień ustawienia karty sieciowej (P) Zaznacz utworzone połączenie sieciowe VPNPoland (R) naciskając prawy klawisz myszki i z menu kontekstowego wybierz Właściwości (S) W oknie Właściwości uzupełnij zakładkę Zabezpieczenia (T) Z listy Typ wirtualnej sieci prywatnej (VPN) (U) wybierz Protokół PPTP ( Point to Point Tunneling Protocol)  lub Dla większej stabilności (video/strony WWW) z listy Typ wirtualnej sieci prywatnej(VPN) (U) wybierz Protokół L2TP (Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec) następnie wejdź w Ustawienia Zaawansowane i wpisz w Użyj klucza wstępnego do uwierzytelniania frazę: vpnpoland Następnie z listy Szyfrowanie Danych (V) wybierz Wymagaj szyfrowania (rozłącz, jeśli serwer odmawia) i naciśnij OK (W)

W połączeniach sieciowych zaznacz VPNPoland i z listy rozwijanej wybierz prawym klawiszem myszki Utwórz skrót (X) Potwierdź opcję Czy chcesz, aby skrót został umieszczony na pulpicie klikając Tak (Y) Uruchom dostęp VPN klikając skrót na pulpicie VPNPoland

W okienku, które się pojawi wpisz dane do logowania: Nazwa użytkownika (1) – Twój login ( Otrzymany na e-mail) Hasło (2) – Twoje hasło (Otrzymane na e-mail) Oznacz opcję Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło dla następujących użytkowników (3) i wciśnij Połącz (4)

Po zestawieniu połączenia VPN status połączenia zmieni się na Połączono (5)

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN Android Telefon

Instrukcja konfiguracji VPN w telefonie z systemem Android

Wejdź w Ustawienia (A)  

Naciśnij Więcej (B)     Wejdź w VPN (C)     Dodaj profil VPN naciskając + lub Dodaj (D)  

Następnie uzupełnij pola:   Nazwa (E) – dowolna nazwa połączenia np. VPNPoland Typ (F) – wybierz typ połączenie L2TP IPSec PSK Adres serwera (G) – wpisz nazwę naszego serwera VPN ( Otrzymany w e-mail) w pole Klucz wspólny IPSec (H) wpisz frazę: vpnpoland

i naciśnij Zapisz (I)

    Kliknij stworzone połączenie VPN Poland (J)     Uzupełnij dane do logowania:   Nazwa użytkownika (K) – Login ( Otrzymany w e-mail) Hasło (L) – Hasło ( Otrzymany w e-mail) Zaznacz pole Zapisz informacje o koncie (M)

i naciśnij Połącz (N)

Gdy pojawi się kluczyk zostaniesz zalogowany do sieci VPN Poland. Status połączenia zmieni się wtedy na Połączono – (O)

  Aby zakończyć połączenie należy wejść w zakładkę VPN i nacisnąć Rozłącz  

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN WindowsXP

Instrukcja konfiguracji VPN dla systemu Windows XP

Wejdź w Menu Start (A) a następnie w Panel Sterowania (B) Wybierz Połączenia sieciowe i internetowe (C) Wybierz Połączenia sieciowe (D) Wybierz Utwórz nowe połączenie (E) Gdy pojawi się Kreator nowego połączenia wybierz Dalej (F) Następnie wybierz Połącz z siecią w miejscu pracy (G) i Dalej (H) Zaznacz Połączenie wirtualnej sieci prywatnej (I) i naciśnij Dalej (J) W polu Nazwa firmy (K) wpisz: VPNPoland i naciśnij Dalej (L)

W polu Nazwa hosta lub adres IP (M) – wpisz nazwę serwera VPN (Otrzymaną na e-mail) i wybierz Dalej (N)

Zaznacz Dodaj skrót do tego połączenia na moim pulpicie (O) i naciśnij Zakończ (P)

Po kliknięciu na skrót VPNPoland należy uzupełnić pola:

Nazwa użytkownika (R)  – Twój Login (Otrzymany na e-mail) Hasło (S) – Twoje hasło (Otrzymane na e-mail)

Opcjonalnie wybierz Zapisz tę nazwę użytkownika i hasło (T) i wciśnij Połącz (U)

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More

VPN Android Tablet

Instrukcja konfiguracji VPN w tablecie z systemem Android

Naciskamy Przycisk aplikacji (A)

Wchodzimy w Ustawienia (B)

Naciskamy Więcej (C) i wybieramy VPN (D) Wymagane będzie ustawienie zabezpieczenia magazynu danych logowania. Można to zrobić na trzy sposoby, zależnie od preferencji użytkownika wykorzystując Kod Pin, Wzór lub Hasło ( Najprościej jest wybrać PIN).

Naciskamy OK (E).

Wybieramy Kod PIN (F)

Wpisujemy Kod PIN (G) i naciskamy Kontynuuj (H)

Wybieramy Dodaj profil VPN lub przycisk + w lewym górnym rogu (I)

Wpisujemy pola: Nazwa (J) – dowolna nazwę połączenia np. VPNPoland Typ (K) – wybieramy L2TP IPSec PSK Adres serwera (L) – nazwa serwera VPN (Otrzymanego na e-mail) W pole Klucz wspólny IPSec wpisujemy frazę: vpnpoland (M) Naciskamy Zapisz (N)

Łączymy się klikając wybierając stworzony profil VPNPoland (O)

Następnie uzupełniamy dane do logowania: Nazwa użytkownika (P) – Login (Otrzymany na e-mail) Hasło (R) – Hasło (Otrzymane na e-mail) Zaznaczamy opcję Zapisz informacje o koncie (S) i naciskamy Połącz (T)   Połączenie zmieni status na  VPNPoland Połączono (U) co będzie widoczne pojawieniem się kluczyka w dolnym lub górnym rogu (V) i zmianie statusu na Połączono.

Aby rozłączyć klikamy kluczyk lub połączenie VPNPoland i naciskamy Rozłącz

 

Instrukcja konfiguracji VPN Windows 7 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 8 Instrukcja konfiguracji VPN Windows 10 Instrukcja konfiguracji VPN Windows Vista Instrukcja konfiguracji VPN Windows XP Instrukcja konfiguracji VPN tablet Ipad Instrukcja konfiguracji VPN Mac OsX Instrukcja konfiguracji VPN telefon IPhone Instrukcja konfiguracji VPN telefon Android Instrukcja konfiguracji VPN tablet Android

Read More