Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. przepisów RODO – Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – pragniemy przypomnieć Ci sposób administrowania przez nas danymi osobowymi

Poniżej znajdziesz przydatne informacje dotyczące Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tym zakresie możesz skontaktować się z nami wysyłając e-mail na adres bok@proxyonline lub bok@vpnpoland.pl

1. Miejsce przechowywania danych osobowych ProxyOnline/VPNPoland

2. Możesz skontaktować się z nami wysyłać korespondencję na adres wskazany w punkcie 1, kierując e-mail na adres bok@proxyonline lub bok@vpnpoland.pl Odpowiemy na Twoje pytania i postaramy się wyjaśnić wszelkie Twoje wątpliwości;

3. Twoje dane przetwarzamy, ponieważ złożyłeś zamówienie na dostęp za pośrednictwem strony VPN Poland / Proxy Online w celu wykonania umowy.

4. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych w celach marketingowych – przetwarzamy Twoje dane również w tym celu, na podstawie Twojej dobrowolnej zgody;

5. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

6. W każdej chwili przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w innych celach niż wskazane w punkcie 4. W przypadku wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub dane te będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych;

8. Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.

9. Nie będziemy sprzedawać Twoich danych ani udostępniać ich innym administratorom.

10. Odbiorcami Twoich danych będą wyłącznie nasi upoważnieni pracownicy, a także podwykonawcy.

11. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej;

12. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez nas w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Ciebie udzielonej nam na to zgody;

13. Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas w innych celach niż marketingowe będą przez nas przetwarzane do momentu otrzymania Twojego sprzeciwu (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 6) lub przez cały czas, przez który wykonywana będzie zawarta przez Ciebie z nami przy sprzedaży umowa o korzystanie z dostępu w czasie trwania dostępu a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy i wiążących nas obowiązków podatkowych.

Dane firmowe

About the Author: admin