Sprawdzanie adresu IP

1. Otwórz terminal systemowy dla systemu:

-Windows – W Menu Start wyszukaj cmd (A) i Naciśnij Wiersz polecenia (B)
-MAC OS – Wyszukaj aplikację Terminal

Alt
2. Wpisz polecenie:
ping proxy11.proxyonline.pl (C)

Alt

3. Odczytaj adres IP w formacie xxx.xxx.xxx.xxx (D)

Alt

About the Author: admin