VPN Chromebook

Instrukcja konfiguracji VPN Chromebook

Zaloguje się na Chromebook wciskając Login a następnie naciśnij Pasek Statusu/ Status Bar (A) na dole po prawej stronie ekranu

Wybierz Ustawienia /Settings (B)
Pod sekcją połączenia Internetowe / Internet Connection naciśnij Dodaj połączenie/Add connection (C) wybierz Dodaj prywatną sieć / Add private network (D)

W polu Adres Serwera /Server Hostname (E) wpisz adres serwera VPN otrzymany na e-mail
W polu Nazwa Serwisu/ Service Name (F) wpisz nazwę: VPNPoland
W polu Typ dostawcy/Povider (G) wybierz L2TP
W pole Klucz współny /Pre-shared Key (H) wpisz dokładnie frazę: vpnpoland
W pole Nazwa użytkownika/ Username (I) wpisz swój login a w pole Hasło / Password (J) hasło – otrzymane na e-mail.
Zaznacz jeśli chcesz zapamiętać login i hasło pole Save identity and password (K)
Naciśnij Połącz / Connect (L) aby się połączyć.

Aby się rozłaczyć należy wejść w Ustawienia/Settings a następnie naciśnij na Sieci Prywatnej/ Private Network (M) i Rozłącz/Disconnect (N).

About the Author: admin

Leave A Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *